دانلود پاورپوینت مراقبت از نوزاد سالم - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبت از نوزاد سالم - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبت از نوزاد سالم - 30 اسلاید

 

 

 

 

 

فصل اول: فرایندهای اتاق زایمان

 

فرایند اول: ارزیابی قبل از تولد

فرایند دوم: آماده سازی برای مراقبت از نوزاد

فرایند سوم: پیشگیری از هیپوترمی

فرایند چهارم: ارزیابی نیاز نوزاد به احیا و تعیین آپگار دقیقه اول

فرایند پنجم: قطع بندناف از مادر و کلامپ بندناف نوزاد

فرایند ششم: ارزیابی نوزاد در اتاق زایمان

فرایندهفتم: تماس پوست به پوست مادر و نوزاد

  

متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: